สำหรับผู้ที่แจ้งแลกของรางวัล
ตั้งแต่ วันที่ xx สิงหาคม - xx กันยายน 2564

ลำดับที่
ชื่อผู้แลกของรางวัล
เลขพัสดุ