รายละเอียดแคมเปญ
และของรางวัล

รายละเอียดกิจกรรม “Tasto Signature Collection Point Program
สะสมแต้ม แลกพรีเมียม Signature collection สำหรับสมาชิกเท่านั้น”

กติกาการร่วมสนุก

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดย ซื้อสินค้า Tasto Signature Potato Chips Chocolate และ/หรือ Tasto Signature Potato Chips Strawberry ขนาด 55 กรัม ที่ห้าง บิ๊กซี, ท็อปส์, เซเว่น อีเลฟเว่น, กูร์เมต์มาเก็ต, ฟู้ดแลนด์ และช่องทางออนไลน์ที่ร่วมรายการ จำนวนกี่กล่องก็ได้ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงินที่ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าใดก็ได้ตามที่กำหนดข้างต้น และถ่ายรูปหน้าใบเสร็จรับเงินที่เห็นรายการสินค้า Tasto Signatureute Potato Chips Chocolate และ/หรือ Tasto Signature Potato Chips Strawberry ขนาด 55 กรัม อย่างชัดเจน โดยต้องไม่มีการขีดฆ่าแก้ไขใบเสร็จรับเงินดังกล่าว
 2. อัปโหลดภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินที่เห็นรายการสินค้า Tasto Signauteture Potato Chips Chocolate และ/หรือ Tasto Signature Potato Chips Strawberry 1 ภาพใบเสร็จรับเงินต่อ 1 การอัปโหลดผ่านทาง www.tastosignature.com โดยระบบจะอัปเดตคะแนนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใน 24 ชม.นับตั้งแต่ตอนที่อัปโหลดใบเสร็จเสร็จสิ้น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเก็บใบเสร็จรับเงินดังกล่าว ในสภาพสมบูรณ์เพื่อใช้ในการตรวจสอบคะแนน หากไม่มีคะแนนเพิ่มเข้าไปในข้อมูลในระบบของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  ทั้งนี้ หากใบเสร็จสูญหาย หรือสภาพข้อมูลของใบเสร็จไม่สมบูรณ์จนไม่สามารถตรวจสอบความ ถูกต้องได้ หรือการแจ้งเรื่องคะแนนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถแสดงข้อมูลส่วนตัวในระบบได้ หลังจาก 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ตอนที่อัปโหลดใบเสร็จเสร็จสิ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดตรวจสอบคะแนนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 3. เงื่อนไขการแลกของรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมซื้อสินค้า Tasto Signature Potato Chips Chocolate และ/หรือ Tasto Signature Potato Chips Strawberry 1 กล่อง จะมีคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน
  • สะสมครบ 30 คะแนน แลกรับ Signature Tote Bag มูลค่า 490 บาท
  • สะสมครบ 100 คะแนน แลกรับ Signature Wireless Headphones มูลค่า 990 บาท
  กรณีภายหลังจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมกับของรางวัลไปแล้ว และยังคงมีคะแนนสะสมจากการอัปโหลดภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินเพียงพอสำหรับการ แลกของรางวัลอื่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องอัปโหลดภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินใหม่แต่อย่างใด
 4. เมื่อสะสมครบและแลกรับของรางวัล บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลตามที่อยู่ที่แจ้งในขั้นตอนการแลกรับของรางวัล โดยจะแจ้งรายชื่อและเลขที่การจัดส่งเดือนละ 1 ครั้ง

ระยะเวลาการร่วมสนุก

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 และใบเสร็จรับเงินที่ร่วมกิจกรรมต้องระบุวันที่ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม ระยะเวลาร่วมสนุกจะสิ้นสุดลงจนกว่าของรางวัลจะหมด โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการวันสิ้นสุดของระยะเวลาการร่วมสนุกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบทาง www.tastosignature.com

ของรางวัล

 1. สำหรับผู้สะสมครบ 30 คะแนน แลกรับ Signature Tote Bag มูลค่า 490 บาท ทั้งหมด 1,000 ชิ้น มูลค่ารวม 490,000 บาท
 2. สำหรับผู้สะสมครบ 100 คะแนน แลกรับ Signature Wireless Headphones มูลค่า 990 บาท ทั้งหมด 500 ชิ้น มูลค่ารวม 495,000 บาท

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อัปโหลดภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินที่เห็นรายการซื้อสินค้าเทสโต ซิกเนเจอร์ โปเตโต้ ชิปส์ ช็อกโกแลต และ/หรือ เทสโต ซิกเนเจอร์ โปเตโต้ ชิปส์ สตรอว์เบอร์รี 1 ภาพใบเสร็จรับเงินต่อ 1 การอัปโหลดผ่านทาง www.tastosignature.com โดยต้องทำการสมัครสมาชิกเพื่อสะสมคะแนนก่อนการอัปโหลดภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามกฎ และกติกาให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง และสะสมคะแนนครบตามที่แจ้งในรายละเอียดกิจกรรม
 3. หากคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีการทุจริตในการสะสมคะแนน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านนั้นๆ จะถูกตัดคะแนนทั้งหมดที่สะสมไว้ทันทีโดยเป็นดุลพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการเท่านั้น และหากเป็นการทุจริตในครั้งแรกที่เข้าร่วมกิจกรรม จะถือว่าการสมัครสามาชิกเป็นโมฆะ
  1. 3.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกแต่งภาพใบเสร็จรับเงินที่ไม่ใช่ของจริงด้วยโปรแกรมตัดต่อภาพต่างๆ
  2. 3.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำใบเสร็จรับเงินที่เคยอัปโหลดแล้วมาใช้ซ้ำ
  3. 3.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำใบเสร็จรับเงินที่ไม่ใช่ของตนเองมาใช้ในการสะสมแต้ม

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัล

คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลผู้ร่วมกิจรรมที่ปฏิบัติตามกติกาครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง และแจ้งการจัดส่ง เลขที่การจัดส่งผ่านทาง www.tastosignature.com

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. กรณีภายหลังจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมกับของรางวัลไปแล้ว และยังคงมีคะแนนสะสมจากการอัปโหลดภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินเพียงพอสำ หรับการแลกของรางวัลอื่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องอัปโหลดภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินใหม่แต่อย่างใด
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเก็บใบเสร็จรับเงินที่อัปโหลดเพื่อตรวจสอบคะแนนที่อัปเดตภาย ใน 24 ชั่วโมง หลังจากมีการอัปโหลดใบเสร็จรับเงิน ทั้งนี้ หากใบเสร็จสูญหาย หรือสภาพข้อมูลของใบเสร็จไม่สมบูรณ์จนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ หรือการแจ้งเรื่องคะแนนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถแสดงข้อมูลส่วนตัวในระบบได้ หลังจาก 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ตอนที่อัปโหลดใบเสร็จเสร็จสิ้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการงดตรวจสอบคะแนนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 3. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาให้ของรางวัลกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งปฏิบัติตามกติกาครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขของรางวัลได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือส่วนลด หรือของรางวัลอื่นใดได้ และจะไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ และไม่สามารถโอนสิทธิในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
 6. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ รวมทั้งให้ความยินยอมและความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการจัดเก็บ พิมพ์ เผยแพร่ ใช้ และส่งต่อชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่าย ภาพ เสียง และข้อมูลใดๆ รวมถึงบัญชีผู้ใช้งานที่ใช้ในการร่วมรายการ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมรายการ/ผู้ได้รับพรีเมี่ยม หรือ ที่อยู่ระหว่างการรับพรีเมี่ยม ไม่ว่าขั้นตอนใด เพื่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้
 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับของรางวัลจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหายหรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา
 8. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป
 9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบ โดยผู้เข้าร่วมรายการหรือผู้ได้รับของรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น
 10. คำตัดสิน และดุลยพินิจใดๆ ของคณะกรรมการ และ/หรือ ของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี