รายละเอียดแคมเปญ
และของรางวัล

รายละเอียดกิจกรรม “Tasto Signature Collection Point Program
สะสมแต้ม แลกพรีเมียม Signature collection สำหรับสมาชิกเท่านั้น”

กติกาการร่วมสนุก

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดย ซื้อสินค้า Tasto Signature Potato Chips Chocolate ขนาด 55 กรัม ที่ช่องทางการจำหน่าย เช่น บิ๊กซี, ท็อปส์, ท็อปส์ฟู้ดฮอลล์, กูร์เมต์มาเก็ต, ฟู้ดแลนด์, เซเว่น อีเลฟเว่น และช่องทางออนไลน์ที่ร่วมรายการ จำนวนกี่กล่องก็ได้ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงินที่ช่องทางการจำหน่ายตามที่กำหนดข้างต้น และถ่ายรูปใบเสร็จรับเงินที่แสดงให้เห็นรายการสินค้า Tasto Signature Potato Chips Chocolate ขนาด 55 กรัม อย่างชัดเจน โดยต้องไม่มีการขีดฆ่าแก้ไขใบเสร็จรับเงินดังกล่าว
 2. อัปโหลดภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินที่เห็นรายการสินค้า Tasto Signature Potato Chips Chocolate ขนาด 55 กรัม อย่างชัดเจนจำนวน 1 ภาพของใบเสร็จรับเงินต่อ 1 การอัพโหลดผ่านทาง www.tastosignature.com โดยระบบจะอัปเดตคะแนนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใน 24 ชม.นับตั้งแต่การอัพโหลดใบเสร็จรับเงินดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเก็บใบเสร็จรับเงินดังกล่าว ในสภาพสมบูรณ์เพื่อใช้ในการตรวจสอบคะแนนกรณีไม่มีคะแนนเพิ่มเข้าไปในข้อมูลในระบบของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  ทั้งนี้ หากใบเสร็จรับเงินสูญหาย หรือสภาพข้อมูลของใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์จนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ หรือการแจ้งเรื่องคะแนนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถแสดงข้อมูลส่วนตัวในระบบได้ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากระบบของ Website แต่อย่างใด หลังจาก 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่การอัพโหลดใบเสร็จรับเงินดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดตรวจสอบคะแนนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 3. เงื่อนไขการแลกของรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมซื้อสินค้า Tasto Signature Potato Chips Chocolate ขนาด 55 กรัม จำนวน 1 กล่อง จะมีคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน
  • สะสมครบ 30 คะแนน แลกรับ Signature Moonlight Cup จำนวน 1 ใบ มูลค่า 319 บาท
  • สะสมครบ 100 คะแนน แลกรับ Signature Wireless Speaker จำนวน 1 อัน มูลค่า 990 บาท
  กรณีภายหลังจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมกับของรางวัลข้างต้นไปแล้ว และยังคงมีคะแนนสะสมจากการอัปโหลดภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินเพียงพอสำหรับการแลกของรางวัลอื่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องอัปโหลดภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินใหม่แต่อย่างใด และสามารถแลกคะแนนสะสมที่ยังคงเหลืออยู่กับของรางวัลตามสิทธิได้
 4. เมื่อสะสมครบและแลกรับของรางวัล บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลตามที่อยู่ที่แจ้งในขั้นตอนการแลกรับของรางวัล โดยจะแจ้งรายชื่อและเลขที่การจัดส่งเดือนละ 1 ครั้ง

ระยะเวลาการร่วมสนุก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกแลกของรางวัล Signature Moonlight Cup และ Signature Wireless Speaker ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ระยะเวลาร่วมสนุกจะสิ้นสุดลงจนกว่าของรางวัลจะหมด โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการวันสิ้นสุดของระยะเวลาการร่วมสนุกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบทาง www.tastosignature.com

ของรางวัล

 1. สำหรับผู้สะสมครบ 30 คะแนน แลกรับ Signature Moonlight Cup จำนวน 1 ใบ มูลค่า 319 บาท ทั้งหมด 1,000 ชิ้น มูลค่ารวม 319,000 บาท
 2. สำหรับผู้สะสมครบ 100 คะแนน แลกรับ Signature Wireless Speaker จำนวน 1 อัน มูลค่า 990 บาท ทั้งหมด 500 ชิ้น มูลค่ารวม 495,000 บาท

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อัพโหลดภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินที่เห็นรายการซื้อสินค้า Tasto Signature Potato Chips Chocolate ขนาด 55 กรัม จำนวน 1 ภาพใบเสร็จรับเงินต่อ 1 การอัพโหลดผ่านทาง www.tastosignature.com โดยต้องทำการสมัครสมาชิกผ่านทาง www.tastosignature.com เพื่อสะสมคะแนนก่อนการอัพโหลดภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามกฎ และกติกาให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง และสะสมคะแนนครบตามที่แจ้งในรายละเอียดกิจกรรม
 3. หากคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีการทุจริตในการสะสมคะแนน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านนั้นๆ จะถูกตัดคะแนนทั้งหมดที่สะสมไว้ทันทีโดยเป็นดุลพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการเท่านั้น และหากเป็นการทุจริตในครั้งแรกที่เข้าร่วมกิจกรรมจะถือว่าการสมัครสมาชิกเป็นโมฆะ
  1. 3.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกแต่งภาพใบเสร็จรับเงินที่ไม่ใช่ของจริงด้วยโปรแกรมตัดต่อภาพต่างๆ
  2. 3.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำใบเสร็จรับเงินที่เคยอัพโหลดแล้วมาใช้ซ้ำ
  3. 3.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำใบเสร็จรับเงินที่ไม่ใช่ของตนเองมาใช้ในการสะสมแต้ม

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัล

คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจรรมที่ปฏิบัติตามกติกาครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง และแจ้งการจัดส่ง เลขที่การจัดส่งผ่านทาง www.tastosignature.com

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. กรณีภายหลังจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมกับของรางวัลไปแล้ว และยังคงมีคะแนนสะสมจากการอัพโหลดภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินเพียงพอสำหรับการแลกของรางวัลอื่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องอัปโหลดภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินใหม่แต่อย่างใด
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเก็บใบเสร็จรับเงินที่อัพโหลดเพื่อตรวจสอบคะแนนที่อัพเดตภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่การอัพโหลดใบเสร็จรับเงินดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย

  ทั้งนี้ หากใบเสร็จรับเงินสูญหาย หรือสภาพข้อมูลของใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์จนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ หรือการแจ้งเรื่องคะแนนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถแสดงข้อมูลส่วนตัวในระบบได้ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากระบบของ Website แต่อย่างใด หลังจาก 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่การอัพโหลดใบเสร็จรับเงินดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดตรวจสอบคะแนนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 3. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาให้ของรางวัลกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งปฏิบัติตามกติกาครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขของรางวัลได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือส่วนลด หรือของรางวัลอื่นใดได้ และจะไม่มีการจ่ายเงินเพื่อทดแทนส่วนต่างให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และไม่สามารถโอนสิทธิในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
 6. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ รวมทั้งให้ความยินยอม และความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการจัดเก็บ พิมพ์ เผยแพร่ ใช้ และส่งต่อชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่าย ภาพ เสียง และข้อมูลใดๆ รวมถึงบัญชีผู้ใช้งานที่ใช้ในการร่วมกิจกรรมนี้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจการ/ผู้ได้รับของรางวัล หรือ ที่อยู่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการรับรางวัล เพื่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้
 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ได้รับของรางวัลจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหายหรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา
 8. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตาม กฎ กติกา และข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อการเข้าร่วมกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป
 9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความสูญหาย และเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้ได้รับของรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น
 10. คำตัดสิน และดุลพินิจใดๆ ของคณะกรรมการ และ/หรือ ของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี

หมายเหตุ

กฎระเบียบและเงื่อนไขในการใช้บริการ

กฎระเบียบและเงื่อนไขในการใช้บริการ www.tastosignature.com ทางบริษัทฯ จะถือว่าผู้ที่ใช้บริการทุกท่านยอมรับกฎระเบียบและเงื่อนไขตามที่ปรากฎไว้ใน www.tastosignature.com นี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงทางบริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ทราบผ่านทาง Facebook Tasto Club

ลิขสิทธิ์ : สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน www.tastosignature.com ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียน ทำซ้ำ หรือปลอมแปลงเนื้อหาสาระ เครื่องหมายการค้า และสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยมิได้รับอนุญาต ทางบริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการใดๆ รวมถึงการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร