ประกาศรายชื่อผู้แลกของรางวัลครั้งที่ 19(สำหรับผู้ที่แจ้งแลกของรางวัลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับที่
ชื่อผู้แลกของรางวัล
เลขพัสดุ
1. คุณ เจนจิต ธนกิจจารุ TH01253W6URM8D
2. คุณ ภวดี ลิขิตวงษ์ TH01273W6URN1A
3. คุณ จันทรา อัศวกุลกำเนิด TH01273W6URN4A
4. คุณ Chanya Nantawong TH49013W6URN8D
5. คุณ วีระฉัตร์ จิตประเสริฐ TH02043W6URP2G
6. คุณ Anchalee Kasemsap TH04013W6URM4D