ประกาศรายชื่อผู้แลกของรางวัลครั้งที่ 16(สำหรับผู้ที่แจ้งแลกของรางวัลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2565)

ลำดับที่
ชื่อผู้แลกของรางวัล
เลขพัสดุ
1. คุณ เขมะ โชคชัยภักดี TH01472ZVCPP6C
2. คุณ Grace Pow TH01052ZVCPP8A
3. คุณ Grace Pow TH01052ZVCPP8A
4. คุณ Jithimathorn Phothipnoppakun TH20072ZVCPQ0B
5. คุณ Pakorn chanachai TH20022ZVCPP7A
6. คุณ Teeradate Puedtunyagid TH01052ZVCPP5D
7. คุณ รจิตพรรณ จันทราช TH01442ZVCPP4A
8. คุณ จันทรา อัศวกุลกำเนิด TH01272ZVCPP3A
9. คุณ จันทรา อัศวกุลกำเนิด TH01272ZVCPP3A