ประกาศรายชื่อผู้แลกของรางวัลครั้งที่ 22(สำหรับผู้ที่แจ้งแลกของรางวัลตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2566 - 31 ตุลาคม 2566)

ลำดับที่
ชื่อผู้แลกของรางวัล
เลขพัสดุ
1. คุณ สุภัทรชัย ภัสสรพิมลวงศ์ EF729683398TH
2. คุณ อนงนาฎ ช่างสาร EF729683407TH
3. คุณ อนงนาฎ ช่างสาร EF729683407TH