ประกาศรายชื่อผู้แลกของรางวัลครั้งที่ 18(สำหรับผู้ที่แจ้งแลกของรางวัลตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565)

ลำดับที่
ชื่อผู้แลกของรางวัล
เลขพัสดุ
1. คุณ Neungruthai Supareokthaweechai EH 9670 1447 9 TH
2. คุณ Kanokwan Suksayan EH 9670 1448 2 TH
3. คุณ Kanokwan Suksayan EH 9670 1448 2 TH
4. คุณ Kanokwan Suksayan EH 9670 1448 2 TH
5. คุณ Kanokwan Suksayan EH 9670 1443 4 TH
6. คุณ Kanokwan Suksayan EH 9670 1443 4 TH
7. คุณ Kanokwan Suksayan EH 9670 1443 4 TH
8. คุณ Kanokwan Suksayan EH 9670 1444 8 TH
9. คุณ Kanokwan Suksayan EH 9670 1444 8 TH
10. คุณ Kanokwan Suksayan EH 9670 1444 8 TH