ประกาศรายชื่อผู้แลกของรางวัลครั้งที่ 23(สำหรับผู้ที่แจ้งแลกของรางวัลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566)

ลำดับที่
ชื่อผู้แลกของรางวัล
เลขพัสดุ
11. คุณ Kanokwan Suksayan EF 7296 8342 4 TH
12. คุณ ชัยชาญ กอบน้ำเพ็ชร์ EF 7296 8343 8 TH
13. คุณ มณฑิรา ฐานไพศาลกิจ EF 7926 8337 5 TH