ประกาศรายชื่อผู้แลกของรางวัลครั้งที่ 18(สำหรับผู้ที่แจ้งแลกของรางวัลตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565)

ลำดับที่
ชื่อผู้แลกของรางวัล
เลขพัสดุ
11. คุณ Kanokwan Suksayan EH 9670 1452 2 TH
12. คุณ Kanokwan Suksayan EH 9670 1452 2 TH
13. คุณ Kanokwan Suksayan EH 9670 1451 9 TH
14. คุณ Kanokwan Suksayan EH 9670 1451 9 TH